Om

Medlemskab

Læs mere om de forskellige medlemskabsniveauer i Netværk Nordvest

Et medlemskab af Netværk Nordvest er genvejen til udvikling af din virksomhed og/eller organisation. Netværk Nordvest er netværket, der opbygger gode relationer mellem erhvervsvirksomheder i Nordvestjylland. Vi tilbyder spændende medlemsbriefinger og exclusive netværksgrupper med debat, inspiration og meningsudveksling. Netværk Nordvest tæller p.t. knap 450 medlemmer.

Vi tilbyder fem forskellige former for medlemskab

Interessemedlemskab - gratis

Giver mulighed for deltagelse i to medlemsbriefinger årligt.

Individuelt medlemskab - kr. 1000,- pr. år.

Giver mulighed for at deltagelse i alle medlemsbriefinger samt i vores fællesarrangementer.

Individuelt medlemskab med deltagelse i et netværk - kr. 2.000,- pr. år.

Giver mulighed for deltagelse i alle medlemsbriefinger, i vores fællesarrangementer samt i en netværksgruppe. Ved deltagelse i flere netværksgrupper er der en meromkostning på kr. 1.000 pr. netværk pr. år.

Virksomhedsmedlemskab - kr. 8.000,- pr. år. (NB: kr. 6.500 for medlemmer af Thy Erhvervsforum)

Giver mulighed for at op til fem af virksomhedens medarbejdere kan deltage i alle medlemsbriefinger, i vores fællesarrangementer samt i en netværksgruppe.

Netværk Nordvest virksomhedsmedlem

Giver mulighed for deltagelse i alle medlemsbriefinger samt i vores fællesarrangementer. Prisen afhænger af antal deltagere:

  • Op til 5 deltagere fra samme virksomhed: Kr. 4.000 pr. år
  • Op til 10 deltagere fra samme virksomhed: Kr. 8.000 pr.år
  • Op til 15 deltagere fra samme virksomhed: Kr. 12.000 pr. år
  • etc.

Medlemsskabet er ikke individuelt, dvs. en virksomhed kan sende de folk afsted, som har interesse i briefingen.

Antallet af deltagere pr. virksomhed opgøres én gang årligt. Dvs. at en virksomhed frit kan sende flere eller færre deltagere afsted pr. briefing, hvorefter årsforbruget opgøres - antal briefinger /antal deltager fra virksomheden.

Virksomheden kan til enhver tid bede om udlevering af opgørelse fra Netværk Nordvest.

Alle priser er ekskl. moms

 

Vi opdaterer...

Under construction ...

Vi arbejder på, at Netværk Nordvest sitet kommer online, hvor du vil kunne læse mere om Netværk Nordvest medlemsskabet.
I mellemtiden kan du gå direkte ind vores medlemssite her: http://medlem.netvaerknordvest.dk.

Du vil blive automatisk viderestillet om 10 sekunder...

Med venlig hilsen
Netværk Nordvest