Iværksætter netværk

Formål:

 • At få skabt et forum, hvor iværksættere kan få inspiration, læring og sparring med andre iværksættere.

Forudsætninger for at være i et iværksætter netværk:

 • At være iværksætter eller har planer om snart at blive iværksætter.
 • Man er åben og vil dele sine erfaringer samt er fortrolig omkring de problemstillinger som diskuteres i netværket.
 • Mødestabil, så der dannes gode relationer.

Indhold:

 • Virksomhedsbesøg.
 • Workshops og sparring.
 • Diskutere netværksmedlemmernes aktuelle problemstillinger.
 • Deling af erfaringer.

Netværket er baseret på at iværksætterne sparrer med hinanden, så I kan drage nytte af de erfaringer som I hver især har tillært jer. Netværksmøderne tager som regel udgangspunkt i netop de udfordringer I som iværksættere står overfor.

Udbyttet:

 • Mulighed for at drøfte sine daglige problemstillinger i et lukket forum.
 • Faglig sparring om hvordan andre har løst lignende problemer.

Møder:

 • 4 gange årligt - der tilstræbes at afholde møderne hos de iværksættere som er repræsenteret i netværket.

Det endelig netværkscharter udarbejdes af netværksgruppen på det første møde.