Skip to main content

Strategisk ledelse

Netværksbeskrivelse:

Netværket består af 15-16 medlemmer, der mødes og diskuterer strategiske problemstillinger i de respektive virksomheder. Der er mulighed for at diskutere konkrete tiltag med andre, der sidder i en lignende position.

Indhold:

 • Medlemmerne skiftes til at være vært. Tovholder forsøger at fordele møderne, så alle får besøg
 • Der udsendes en dagsorden ca. en uge inden hvert møde. Dagsordenen sendes som opdateret kalenderinvitation af facilitator.
 • På hvert møde i januar tales der om forslag til "årshjul" - emner, besøg osv.
 • Som udgangspunkt er der "Den røde stol" hver gang, hvor værten har forberedt et lille oplæg, rundvisning, konkret problemstilling el.lign. som ønskes drøftet med netværket.

Deltagere og forventninger:

 • Målgruppen er virksomhedsejere, direktører, topledere
 • Netværket vælger som udgangspunkt selv, hvem de ønsker at invitere ind som nyt medlem
 • Man vil som udgangspunkt tilstræbe at medlemmer i netværket ikke er i direkte konkurrence
 • Man møder op til alle møder eller melder afbud
 • Ved mere end ti afbud aflyses mødet

Praktiske informationer:

 • Der afholdes seks møder årligt
 • Mødedatoer udsendes af facilitator inden det nye år påbegyndes
 • Forplejning arrangeres af værten - evt. med hjælp af facilitator
 • Møderne ligger som udgangspunkt om tirsdagen i tidsrummet kl. 14.00-17.00. Julefrokost er først med et ordinært møde og så efterfølgende mad, evt. ude af huset.
 • Kontingent er årligt 2.000 kr. hvoraf 1.000 kr. går til Netværk Nordvest

Netværksfacilitator

Henrik Bro

Cookies

Læs her hvordan vi anvender cookies til at optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden.