Grupper

Strategisk ledelse 1

Strategisk ledelse 1

Baggrunden for Netværket:

 

 

Hvem er netværket relevant for?

Medlemmerne arbejder alle til daglig med strategiske ledelsesmæssige opgaver.

Hvorfor deltage i strategisk ledelse netværk?

  • Sparring om ledelsesmæssige problemstillinger
  • Diskussion om daglige udfordringer
  • Sparring om nye strategiske beslutninger
  • Byder ind med løsningsforslag og andet input
  • Vidensdeling

Netværksfacilitatoren:

Netværksfacilitatoren er Henrik Bro, tlf.: 92 72 98 25, mail: hb@eucnordvest.dk

Henrik afdækker netværksmedlemmernes ønsker til aktiviteter samt udførelsen af det praktiske så som udsende indkaldelser og referater.