Skip to main content

Salg og salgsledelse

Netværksbeskrivelse:

Mange virksomheder vil gerne fokusere på at optimere deres salgs- og markedsføringstiltag, så det giver synlige resultater. Netværket skal støtte op om medlemmerne med sparring og videndeling.

Deltagere og forventninger:

Netværket er relevant for folk, som arbejder med salg og salgsledelse. Vi bestræber os på kun at optage én pr. branche.

Det er et lokalt funderet netværk, og der skal max. være 10-12 medlemmer.

Medlemskab kræver godkendelse fra hele netværksgruppen (alle har vetoret).

Da det er en lille gruppe, skal der herske stor mødedisciplin. Dvs. man har fælles forståelse for, at hvis først man har meldt sig til et møde, skal der meget til for at aflyse.

Netværket baseres på tillid og fortrolighed.

Indhold:

Netværksmedlemmer finder her et forum, hvor man kan:

  • blive inspireret af andre
  • søge sparring hos hinanden
  • diskutere aktuelle udfordringer i samfundet og hos medlemmerne

Praktiske informationer:

Ny Netværksfacilitator er på vej...

Der afholdes 4 møder årligt ude hos netværksmedlemmerne. Der sendes Doodle ud med 3 mulige datoer.

Møderne afholdes fra kl. 16-19, og der serveres aftensmad under mødet.

Efter hvert møde sender facilitatoren en mail ud med highlights fra mødet.