Grupper

Marketing Netværk

Marketing Netværk

Netværksbeskrivelse:

Marketing netværket er et forum, hvor lokale virksomheder kan få inspiration, læring, erfaringsudveksling og sparring om marketing.

Deltagere og forventninger:

Netværket er relevant for folk, som arbejder med marketing i virksomheden, og netværksdeltageren arbejder med marketing på daglig basis. Netværket skal være lokalt funderet, og der skal max. være 12 medlemmer. Hvis dette skal ændres skal alle i netværket spørges, og alle har veto ret. Da det er en lille gruppe, skal der herske stor mødedisciplin. Dvs. man har fælles forståelse for, at hvis først man har meldt sig til et møde, skal der meget til for at aflyse. Netværket baseres på tillid og fortrolighed. Optagelse i marketing netværket kræver godkendelse fra alle netværksmedlemmer, og alle har veto ret. Medlemsskabet er personligt, og der kan ikke byttes i egen virksomhed uden godkendelse fra netværket. Derudover, skal det også accepteres af alle medlemmer, hvis et medlem skifter arbejdssted.

Indhold:

Vi bestræber os på at krydre netværksmøderne med:

  • Inspiration udefra.
  • Et bestemt emne, der skal bearbejdes dybere. 
  • Bordet rundt er et ”must” på dagsordenen.
  • En konkret problemstilling kan behandles på mødet, og skal meldes ind inden mødet Netværket skal kunne give os noget, som vi kan bruge i dagligdagen.

Vi skal bestræbe os på at være specifikke/dybe i vores tilgang til emner, så vi ikke behandler emnerne for overordnet.

Praktiske informationer:

Netværksfacilitator er Krista Dixen Jensen, mail: krista@thistedby.dk

Der afholdes 4 møder årligt ude hos netværksmedlemmerne. Forplejning er kaffe/kage, som medlemmernes firma afholder omkostningerne til. Der sendes Doodle ud med 3 mulige datoer. Vi starter kl. 12.30, og har stor respekt for bagkanten, som er 15.30. Efter hvert møde sender facilitatoren highlights ud i en lukket Facebook gruppe. Prisen for deltagelse i dette netværk er 2000 kr. pr. år.

Vi opdaterer...

Under construction ...

Vi arbejder på, at Netværk Nordvest sitet kommer online, hvor du vil kunne læse mere om Netværk Nordvest medlemsskabet.
I mellemtiden kan du gå direkte ind vores medlemssite her: http://medlem.netvaerknordvest.dk.

Du vil blive automatisk viderestillet om 10 sekunder...

Med venlig hilsen
Netværk Nordvest