Grupper

FUT (ForretningsUdvikling med ny Teknologi)

FUT (ForretningsUdvikling med ny Teknologi)

Netværksbeskrivelse:

Mange lokale virksomheder har i de senere år anskaffet robotter og anden moderne teknologi til optimering af produktionen. For at få det fulde udbytte af nuværende udstyr, og for at få inspiration til yderligere udvikling, etablerer og faciliterer EUC Nordvest dette netværk. 

Deltagere og forventninger:

Den eller de personer, der arbejder med produktionsoptimering i virksomheden. Det kan være virksomhedens ejer, en ledende medarbejder i produktionen eller en udviklingsmedarbejder, afhængigt af virksomhedens størrelse.

 

Indhold:

 • Systematiseret erfaringsudveksling.
 • Oplæg fra specialister.
 • Besøg på virksomheder.
 • Studieture og ekskursioner.
 • Sparring om aktuelle udfordringer.
 • Lokalt netværk, man kan kontakte eller blive kontaktet af.
 • Ved alle møder tilstræbes det, at deltagerne får udbytte af den tid man investerer i møderne, i form af ny viden, bedre kendskab til en anden virksomhed, inspiration til det daglige arbejde m.m.
 • EUC Nordvest vil orientere om aktuelle tilbud af relevans for netværket.
 • På de møder det tidsmæssigt kan passe holder vi "bordet rundt"

Praktiske informationer:

 • Netværket er en del af Netværk Nordvest. Deltagerne er enten tilmeldt som enkeltpersoner eller har et firma/organisations medlemskab. Alle medlemmer har mulighed for at deltage i briefinger i Netværk Nordvest.
 • Der afholdes 4-5 årlige møder i netværket. På det sidste møde i kalenderåret indsamles ønsker og forslag til næste års aktiviteter, herunder indhold i møderne, tidspunkter, forslag til ekskursioner m.m
 • Møderne afholdes forskellige steder afhængigt af indhold, hvis der er oplægsholdere o.l. er det oftest på EUC Nordvest, Kronborgvej 119, 7700 Thisted.
 • Netværksfacilitator er projektleder Henning Stagsted, telefon 30106500, mail hst@eucnordvest.dk. Facilitator udsender referater efter hvert møde og mødeindkaldelser til kommende møder.