Skip to main content

Forretningsudvikling med ny teknologi og 3D-Print

Netværksbeskrivelse:

Mange lokale virksomheder har i de senere år anskaffet 3D-printere, robotter og anden moderne teknologi til optimering af produktionen. For at få det fulde udbytte af nuværende udstyr, og for at få inspiration til yderligere udvikling medlemmerne imellem skal netværket støtte op om medlemmerne med sparring og vidensdeling.

Deltagere og forventninger:

Netværket er relevant for folk, der arbejder med produktionsoptimering i virksomheden. Det kan være virksomhedens ejer, en ledende medarbejder i produktionen eller en udviklingsmedarbejder, afhængigt af virksomhedens størrelse.

Forventet udbytte for at deltage i FUT & 3D-netværket:

 • Viden om nye teknologiske muligheder og deres anvendelse. Herunder stort fokus på robotteknologi
 • Lære af andres erfaringer
 • Undgå at gøre de samme fejl
 • Have et netværk at trække på, når man står med et aktuelt problem
 • Kendskab til mulige lokale samarbejdspartnere
 • Sidste nye viden

Forventninger til deltagerne:

 • Aktiv deltagelse i netværksmøder og i fastlæggelse af ønsker til kommende møder
 • Åben for at optage nye medlemmer i netværket
 • At vi sammen tilstræber at være 15-20 medlemmer i netværket, så der er en vis forskellighed
 • Engagement og bidrag til aktiviteter, ved at foreslå kommende aktiviteter, åbne deres virksomhed for besøg, give facilitator input til spændende oplægsholdere, ny viden på området m.m.

Indhold:

 • Systematiseret erfaringsudveksling
 • Oplæg fra specialister
 • Besøg på virksomheder
 • Studieture og ekskursioner
 • Sparring om aktuelle udfordringer
 • Lokalt netværk, man kan kontakte eller blive kontaktet af.
 • Ved alle møder tilstræbes det, at deltagerne får udbytte af den tid man investerer i møderne, i form af ny viden, bedre kendskab til en anden virksomhed, inspiration til det daglige arbejde m.m.
 • EUC Nordvest vil orientere om aktuelle tilbud af relevans for netværket
 • På de møder det tidsmæssigt kan passe holder vi ”bordet rundt”

Praktiske informationer:

Netværket er en del af Netværk Nordvest. Deltagerne er enten tilmeldt som enkeltpersoner eller har et firma/organisations medlemskab. Alle medlemmer har mulighed for at deltage i briefinger i Netværk Nordvest, man kan orientere sig om disse på hjemmesiden https://www.netvaerknordvest.dk/ 

Der afholdes 4 årlige møder i netværket. På det sidste møde i kalenderåret indsamles ønsker og forslag til næste års aktiviteter, herunder indhold i møderne, tidspunkter, forslag til ekskursioner m.m.

Møderne afholdes forskellige steder afhængigt af indhold, hvis der er oplægsholdere o.l. er det oftest på EUC Nordvest, Kronborgvej 119, 7700 Thisted

Facilitator udsender referater efter hvert møde og mødeindkaldelser til kommende møder.

Netværksfacilitator

Ny facilitator kommer snart