Skip to main content

Facilitatornetværk

Netværksbeskrivelse:

Facilitatornetværket skal virke som et forum for aktive og kommende netværksfacilitatorer, hvor videndeling, erfaringsudveksling og sparring om rollen som facilitator er temaet.

Deltagere og forventninger:

For at blive medlem af netværksgruppen, skal man være aktiv eller potentiel facilitator for et netværk under Netværk Nordvest, og acceptere:

 • Fortrolighed i gruppen
 • At man hjælper hinanden med udfordringer
 • At man deler successer
 • At bringe nyt ind - f.eks. oplægsholdere
 • At komme med forslag til briefinger i Netværk Nordvest
 • Mødestabilitet

Indhold:

 • Netværksmøderne kan indeholde:
 • Uddannelse af facilitatorer
 • "Hot spots" - når andre kan noget interessant, som kan udbredes
 • Deltagelse i briefings
 • Udvikling og vedligeholdelse af procedurer for facilitator-rollen
 • Igangsætning af nye facilitatorer
 • Evaluering af den facilitator, som afholdte det seneste møde
 • Fast punkt på dagsordenen er: Forslag til briefinger i Netværk Nordvest

Praktiske informationer:

Der afholdes møde 4 gange årligt kl. 14-17, og møderne fastlægges et år frem.

Facilitatoren skifter ved hvert møde, og møderne afholdes på dennes arbejdsplads.

Facilitatoren samler op, og sender et beslutningsreferat ud efter hvert møde.

Netværksfacilitator

Henrik Bro

Cookies

Læs her hvordan vi anvender cookies til at optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden.