Grupper

Facilitator netværk

Facilitator netværk

Netværksbeskrivelse:

Facilitator netværket skal virke som et forum for aktive og kommende netværksfacilitatorer, hvor videndeling, erfaringsudveksling og sparring om rollen som facilitator er temaet.

 

Deltagere og forventninger:

For at blive medlem af netværksgruppen, skal man være aktiv eller potentiel facilitator for et netværk under Netværk Nordvest, og acceptere:

- Fortrolighed i gruppen

- At man hjælper hinanden med udfordringer

- At man deler succes 'er

- At bringe nyt ind - f.eks. oplægsholdere

- At komme med forslag til briefinger i Netværk Nordvest

- Mødestabilitet

 

Indhold:

Netværksmøderne kan indeholde:

- Uddannelse af facilitatorer

- "Hot spot" - når andre kan noget interessant, som kan udbredes

- Deltagelse i briefings

- Udvikling og vedligeholdelse af procedurer for facilitator-rollen

- Igangsætning af nye facilitatorer

- Evaluering af den facilitator, som afholdte det seneste møde

- Fast punkt på dagsorden er: Forslag til briefinger i Netværk Nordvest

 

Praktiske informationer:

Der afholdes møde 4 gange årligt kl. 14-17, og møderne fastlægges et år frem.

Facilitatoren skifter ved hvert møde, og møderne afholdes på dennes arbejdsplads.

Facilitatoren samler op, og sender et beslutningsreferat ud efter hvert møde.

Vi opdaterer...

Under construction ...

Vi arbejder på, at Netværk Nordvest sitet kommer online, hvor du vil kunne læse mere om Netværk Nordvest medlemsskabet.
I mellemtiden kan du gå direkte ind vores medlemssite her: http://medlem.netvaerknordvest.dk.

Du vil blive automatisk viderestillet om 10 sekunder...

Med venlig hilsen
Netværk Nordvest