Grupper

Facilitator netværk

Facilitator netværk

Netværksbeskrivelse:

Facilitator netværket skal virke som et forum for aktive og kommende netværksfacilitatorer, hvor videndeling, erfaringsudveksling og sparring om rollen som facilitator er temaet.

 

Deltagere og forventninger:

For at blive medlem af netværksgruppen, skal man være aktiv eller potentiel facilitator for et netværk under Netværk Nordvest, og acceptere:

- Fortrolighed i gruppen

- At man hjælper hinanden med udfordringer

- At man deler succes 'er

- At bringe nyt ind - f.eks. oplægsholdere

- At komme med forslag til briefinger i Netværk Nordvest

- Mødestabilitet

 

Indhold:

Netværksmøderne kan indeholde:

- Uddannelse af facilitatorer

- "Hot spot" - når andre kan noget interessant, som kan udbredes

- Deltagelse i briefings

- Udvikling og vedligeholdelse af procedurer for facilitator-rollen

- Igangsætning af nye facilitatorer

- Evaluering af den facilitator, som afholdte det seneste møde

- Fast punkt på dagsorden er: Forslag til briefinger i Netværk Nordvest

 

Praktiske informationer:

Der afholdes møde 4 gange årligt kl. 14-17, og møderne fastlægges et år frem.

Facilitatoren skifter ved hvert møde, og møderne afholdes på dennes arbejdsplads.

Facilitatoren samler op, og sender et beslutningsreferat ud efter hvert møde.