Skip to main content

GDPR i en praktisk hverdag

TORSDAG, 25 FEBRUAR, 2021 - 15:00

GDPR i en praktisk hverdag

Hvad er op og ned ift. GDPR?

Den 25. februar får vi besøg af GDPR-wunderkind Stephanie Lemming, der afholder et webinar for os om op og ned ift. GDPR.

GDPR er for mange blevet synonym for besværligt, lovpligtigt ekstraarbejde. Men GDPR, også kendt som Databeskyttelsesforordningen, blev faktisk indført for at gøre det nemmere og mere gennemskueligt, hvad der sker med persondata. Med jordnære eksempler og erfaring fra en hverdag, hvor opgaver og GDPR sjældent går hånd i hånd, vil dette oplæg tage dig igennem datafordordningens principper. Vinklingen bliver den praktiske hverdag, og hvordan man får GDPR med, uden at forordningen spænder ben eller bliver en stopklods for virksomhedens projekter. 

Det får du ud af at deltage: 

  • En grundlæggende forståelse for GDPR
    - og muligheden for at spørge en ekspert indenfor emnet
  • Konkrete forslag til, hvordan du får databeskyttelse med i en praktisk hverdag
  • Tips og tricks til en databeskyttelsesstruktur, der ikke spænder ben for virksomhedens øvrige arbejde

Briefingen afholdes online. Du vil få tilsendt et link på mail med en invitation til Microsoft Teams-samtale og en guide til, hvordan det fungerer.