Briefing

Systematisk kreativitet

Onsdag, 18 januar, 2017 - 15:30
Kom og bliv inspireret

Vi skal til dagens briefing arbejde med innovation og systematisk kreativitet. Eftermiddagen består af et ultra kort oplæg og herefter skal I selv at arbejde hands-on med ”Systematisk kreativitet”

I kommer igennem et kort og intenst innovationsforløb af ca. 2 timers varighed.

Vi vil rigtig gerne arbejde med en konkret case fra jeres virkelighed, vi vil derfor blandt de tilmeldte udvælge en virksomhed og planlægge et innovationsforløbet ud fra deres ønske.

Briefingen bliver meget praktisk anlagt, så I får et brugbart redskab med hjem.